DIAGNOSTIK
ALLA
ALLERGI
BLODGAS
BLODGLUKOS
DROGTESTER
SJÄLVTESTER
HJÄLPMEDEL
ALLA
MADRASSER
POSITIONERING
SITTDYNOR
VÅRDSÄNGAR (NY!)
PERSONLYFTAR (NY!)
HYGIENLÖSNINGAR
ALLA
Ytor
RUM & FORDON
Resurser
Broschyr
EVENTS
PRODUCT RESOURCE
Presentasjon
Produktblad
Video
Certifikat
INFOGRAFIK
JÄMFÖRELSER
SÄKERHETSDATABLAD
STUDIER/TESTER
TEKNISK PRESENTATION
TEKNISKA FILER
WHITE PAPER

Nyheter

Trycksår – ett bekymmer för både patient och vårdpersonal
Hur uppstår trycksår? Patienter med nedsatt eller ingen rörelseförmåga löper stor risk att utveckla trycksår. Trycksår uppstår när cirkulationen i...  
EVAQ-överdraget underlättar snabb evakuering vid brand
Stora utmaningar vid evakuering av patienter Vid brand och krissituationer är det alltid en stor utmaning för vårdpersonal att försöka...  
När positionen är A och O
Alla med nedsatt eller ingen rörelseförmåga löper risk att drabbas av trycksår. Ju längre personen ligger ner i ett läge,...  
Diabetes dödar en vuxen i världen var femte sekund.
Diabetes är en av de största folksjukdomarna i världen. Enligt Internationella Diabetesfederationens (IDF) kartläggning från 2021 lever 1 av 10...  
Biofilm – vad är det och hur blir vi av med det?
Definition av biofilm: En biofilm definieras som en gemenskap av bakterier innesluten i en egenproducerad exopolysackaridmatris (EPS) som fäster sig...  
När bör man genomföra ett drogtest?
Antalet olyckor som resulterar i personskador pga. drogpåverkan har femdubblats från 1991 till 2019. Antalet narkotikaolyckor med personskador har ökat...  
On Call Sure Sync
Idag lider många i Sverige av diabetes vilket innebär att man har onormalt högt blodsocker. Sockret i blodet kallas för...  
I genomsnitt dog 890 personer varje år mellan 2012-2020 av narkotika-och läkemedelsförgiftningar i Sverige(1)
I samhället Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Rättsmedicinalverket har på uppdrag av Regeringen publicerat en gemensam rapport med statistik avseende dödsfall...  
Skyddad: SANISWISS : automate aHP – Webinar Materialer

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 
Skyddad: SANISWISS : automate aHP – Webinar Materialer – SE

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.

 
FLER INLÄGG

SÖKFILTER (0)

DIAGNOSTIK
ALLA
ALLERGI
BLODGAS
BLODGLUKOS
DROGTESTER
SJÄLVTESTER
HJÄLPMEDEL
ALLA
MADRASSER
POSITIONERING
SITTDYNOR
VÅRDSÄNGAR (NY!)
PERSONLYFTAR (NY!)
HYGIENLÖSNINGAR
ALLA
Ytor
RUM & FORDON

Resurser

Broschyr
EVENTS
PRODUCT RESOURCE
Presentasjon
Produktblad
Video
Certifikat
INFOGRAFIK
JÄMFÖRELSER
SÄKERHETSDATABLAD
STUDIER/TESTER
TEKNISK PRESENTATION
TEKNISKA FILER
WHITE PAPER