Nyheter

Välj och använd filtren nedan

KATEGORI/PRODUKTER
DIAGNOSTIK
ALLA
ALLERGI
BLODGAS
BLODGLUKOS
DROGTESTER
SJÄLVTESTER
EVENTS
MEDICINSKA HJÄLPMEDEL
MADRASSER
POSITIONERING
SITTDYNOR
SÄKRA HYGIENLÖSNINGAR
ALLA
Steril Teknik
Ytor
Resurser
EVENTS
PRODUCT RESOURCE
BLOGG/NYHETER
PRODUKT DATABLAD
VIDEOR
INFOGRAFIK
WHITE PAPER
BROSCHYRER
PRESENTATIONER
JÄMFÖRELSER
TEKNISK PRESENTATION
Certifikat
SÄKERHETSDATABLAD
STUDIER/TESTER
TEKNISKA FILER

Resurser

FAQ om On Call Sure Sync
PRODUCT RESOURCE
 
Molekylär allergologi: innovativa diagnostiska lösningar

Allergi är den vanligaste kroniska sjukdomen i Europa. 100 miljoner Europeiska medborgare lider av allergisk rinit och 7 miljoner har födoämnesallergi. Bara astma och allergisk rinit orsakar förlust av mer än 100 miljoner arbetsdagar och skoldagar i Europa varje år. Det tar tid att diagnostisera patienter och att ordinera lämplig medicin. Tidig och precis allergidiagnostik […]

 
Ledande sållningstest för drogmissbruk nu i Sverige
BLOGG/NYHETER
Securetecs Drogtester för trafiksäkerhet, gränskontroll och testning på arbetsplatser lanseras nu i Sverige. Securetecs DrugWipe sållningstester är en snabb och...  
Nya Säkra Hygienlösningar för hälso- och sjukvården i Sverige och Norge
BLOGG/NYHETER
Palliance breddar sitt utbud av innovativa produkter för apotek och vården. Saniswiss Säkra hygienlösningar lanserades vid årsskiftet i Sverige och...  
Trycksår – ett bekymmer för både patient och vårdpersonal
BLOGG/NYHETER
Hur uppstår trycksår? Patienter med nedsatt eller ingen rörelseförmåga löper stor risk att utveckla trycksår. Trycksår uppstår när cirkulationen i...  
EVAQ-överdraget underlättar snabb evakuering vid brand
BLOGG/NYHETER
Stora utmaningar vid evakuering av patienter Vid brand och krissituationer är det alltid en stor utmaning för vårdpersonal att försöka...  
När positionen är A och O
BLOGG/NYHETER
Alla med nedsatt eller ingen rörelseförmåga löper risk att drabbas av trycksår. Ju längre personen ligger ner i ett läge,...  
Diabetes dödar en vuxen i världen var femte sekund.
BLOGG/NYHETER
Diabetes är en av de största folksjukdomarna i världen. Enligt Internationella Diabetesfederationens (IDF) kartläggning från 2021 lever 1 av 10...  
Biofilm – vad är det och hur blir vi av med det?
BLOGG/NYHETER
Definition av biofilm: En biofilm definieras som en gemenskap av bakterier innesluten i en egenproducerad exopolysackaridmatris (EPS) som fäster sig...  
När bör man genomföra ett drogtest?
BLOGG/NYHETER
Antalet olyckor som resulterar i personskador pga. drogpåverkan har femdubblats från 1991 till 2019. Antalet narkotikaolyckor med personskador har ökat...  
Boosted H2O2 – det optimala desinfektionsmedlet?
BLOGG/NYHETER, JÄMFÖRELSER, TEKNISK PRESENTATION
Statistiken visar tydligt varför vi behöver bättre desinfektionsmedel inom vården  EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har tagit fram statistik(1) kring sjukhusrelaterade infektioner...  
On Call Sure Sync
BLOGG/NYHETER
Idag lider många i Sverige av diabetes vilket innebär att man har onormalt högt blodsocker. Sockret i blodet kallas för...  
I genomsnitt dog 890 personer varje år mellan 2012-2020 av narkotika-och läkemedelsförgiftningar i Sverige(1)
BLOGG/NYHETER
I samhället Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Rättsmedicinalverket har på uppdrag av Regeringen publicerat en gemensam rapport med statistik avseende dödsfall...  
MER INLÄGG

SÖKFILTER (0)

KATEGORI/PRODUKTER

DIAGNOSTIK
ALLA
ALLERGI
BLODGAS
BLODGLUKOS
DROGTESTER
SJÄLVTESTER
MEDICINSKA HJÄLPMEDEL
MADRASSER
POSITIONERING
SITTDYNOR
SÄKRA HYGIENLÖSNINGAR
ALLA
Steril Teknik
Ytor

Resurser

EVENTS
PRODUCT RESOURCE
BLOGG/NYHETER
PRODUKT DATABLAD
VIDEOR
INFOGRAFIK
WHITE PAPER
BROSCHYRER
PRESENTATIONER
JÄMFÖRELSER
TEKNISK PRESENTATION
Certifikat
SÄKERHETSDATABLAD
STUDIER/TESTER
TEKNISKA FILER