Resurser

Välj och använd filtren nedan

KATEGORI/PRODUKTER
DIAGNOSTIK
ALLA
ALLERGI
BLODGAS
BLODGLUKOS
DROGTESTER
SJÄLVTESTER
HJÄLPMEDEL
ALLA
MADRASSER
POSITIONERING
SITTDYNOR
VÅRDSÄNGAR (NY!)
PERSONLYFTAR (NY!)
HYGIENLÖSNINGAR
ALLA
Ytor
RUM & FORDON
RESURSER
PRODUKT DATABLAD
VIDEOR
BROSCHYRER
PRESENTATIONER

RESURSER

Molekylär allergologi: innovativa diagnostiska lösningar

Allergi är den vanligaste kroniska sjukdomen i Europa. 100 miljoner Europeiska medborgare lider av allergisk rinit och 7 miljoner har födoämnesallergi. Bara astma och allergisk rinit orsakar förlust av mer än 100 miljoner arbetsdagar och skoldagar i Europa varje år. Det tar tid att diagnostisera patienter och att ordinera lämplig medicin. Tidig och precis allergidiagnostik […]

 
Ledande sållningstest för drogmissbruk nu i Sverige
Securetecs Drogtester för trafiksäkerhet, gränskontroll och testning på arbetsplatser lanseras nu i Sverige. Securetecs DrugWipe sållningstester är en snabb och...  
Nya Säkra Hygienlösningar för hälso- och sjukvården i Sverige och Norge
Palliance breddar sitt utbud av innovativa produkter för apotek och vården. Saniswiss Säkra hygienlösningar lanserades vid årsskiftet i Sverige och...  
Trycksår – ett bekymmer för både patient och vårdpersonal
Hur uppstår trycksår? Patienter med nedsatt eller ingen rörelseförmåga löper stor risk att utveckla trycksår. Trycksår uppstår när cirkulationen i...  
EVAQ-överdraget underlättar snabb evakuering vid brand
Stora utmaningar vid evakuering av patienter Vid brand och krissituationer är det alltid en stor utmaning för vårdpersonal att försöka...  
När positionen är A och O
Alla med nedsatt eller ingen rörelseförmåga löper risk att drabbas av trycksår. Ju längre personen ligger ner i ett läge,...  
Diabetes dödar en vuxen i världen var femte sekund.
Diabetes är en av de största folksjukdomarna i världen. Enligt Internationella Diabetesfederationens (IDF) kartläggning från 2021 lever 1 av 10...  
Biofilm – vad är det och hur blir vi av med det?
Definition av biofilm: En biofilm definieras som en gemenskap av bakterier innesluten i en egenproducerad exopolysackaridmatris (EPS) som fäster sig...  
När bör man genomföra ett drogtest?
Antalet olyckor som resulterar i personskador pga. drogpåverkan har femdubblats från 1991 till 2019. Antalet narkotikaolyckor med personskador har ökat...  
Boosted H2O2 – det optimala desinfektionsmedlet?
Statistiken visar tydligt varför vi behöver bättre desinfektionsmedel inom vården  EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har tagit fram statistik(1) kring sjukhusrelaterade infektioner...  
On Call Sure Sync
Idag lider många i Sverige av diabetes vilket innebär att man har onormalt högt blodsocker. Sockret i blodet kallas för...  
I genomsnitt dog 890 personer varje år mellan 2012-2020 av narkotika-och läkemedelsförgiftningar i Sverige(1)
I samhället Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Rättsmedicinalverket har på uppdrag av Regeringen publicerat en gemensam rapport med statistik avseende dödsfall...  
MER INLÄGG

SÖKFILTER (0)

KATEGORI/PRODUKTER

DIAGNOSTIK
ALLA
ALLERGI
BLODGAS
BLODGLUKOS
DROGTESTER
SJÄLVTESTER
HJÄLPMEDEL
ALLA
MADRASSER
POSITIONERING
SITTDYNOR
VÅRDSÄNGAR (NY!)
PERSONLYFTAR (NY!)
HYGIENLÖSNINGAR
ALLA
Ytor
RUM & FORDON

RESURSER

PRODUKT DATABLAD
VIDEOR
BROSCHYRER
PRESENTATIONER

Boka ett möte med oss

Boka en tid för att chatta med vårt team.

Skicka ett meddelande

Har du en fråga? Skicka oss ett meddelande och vi kommer att svar så fort som möjligt.