Kvalitet

Kvalitet

Palliance har ett ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö, som är uppbyggt enligt kraven i ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018. Ledningssystemet omfattar alla delar av Palliances verksamhet; Ledningsprocessen, affärsområderna Säkra hygienlösningar, Diagnostik och Medicinska hjälpmedel, samt relaterade stödprocesser och alla kravelement i standarderna. Syftet med ledningssystemet är att skapa en effektiv styrning och förenkla kommunikationen i våra processer. Målet är att öka värdeskapandet, minska påverkan på miljön och reducera arbetsmiljömässiga risker i våra processer

Våra företagsvärderingar

Kvalitet

Kvalitet är en del av allt vi gör. Från e-postmeddelanden som vi skriver, till hur vi anskaffar produkter, arbetar med tillverkare och hur vi samarbetar med kunder. Våra leverantörer är alla certifierade enligt internationella standarder. Vi följer upp detta vid våra besök och utvärderingar på plats. Vi anser att det är detta som gör så att våra kunder känner säkerhet och värde.

Innovation

Innovation kan vara av stor betydelse och det kan vara små förbättringar som gör skillnad. Vi tror att systematiska och kontinuerliga förbättringar är nyckeln till båda. Vi gör detta genom att ställa frågor, besöka partners, mässor, utföra forskning och prata med kunder. Detta gäller alla delar av våra produkter och processer.

Service

”Ingen uppgift är för liten eller för stor” är ett värde för alla anställda hos Palliance. Det är också ett värdeförslag för våra kunder. Vi försöker alltid hitta lösningar som gör våra kunder nöjda.

Kvalitetskontroll av distributionskedjan

Vi lägger stor vikt vid att säkerställa hög kvalitet och minimal miljöpåverkan i hela distributionskedjan. Vi väljer ut våra leverantörer och tillverkare noggrannt enligt följande processteg:

Steg 1

Tillverkningsbedömning

Steg 2

Dokumentationsbedömning

Steg 3

Frågor och verifiering

Steg 4

Besök på plats

Steg 5

Leverantörsbedömningsrapport

Steg 6

Åtgärder/ uppföljningar

För frågor gällande kvalitet eller miljö, kontakta oss på: kvalitet@palliance.se