EVAQ-överdraget underlättar snabb evakuering vid brand

Stora utmaningar vid evakuering av patienter
Vid brand och krissituationer är det alltid en stor utmaning för vårdpersonal att försöka
evakuera alla patienter, särskilt de som är rörelsehindrade. Patienterna flyttas först över till
särskilda bårar eller räddningslakan, som sedan måste bäras av uppemot 4 – 6 personer. Ett
sådant evakueringssystem kan vara smärtsamt för patienten och dessutom väldigt ineffektivt
då det krävs så många personer för att förflytta endast en patient. Risken är stor att alla
patienter inte hinner bli räddade.

Evakueringslösningen som räddar liv
Våra decubitusterapi-madrasser är särskilt framtagna för att både möta användarens
medicinska behov samt underlätta avsevärt vid en eventuell evakuering. Madrasserna består
bl a av ett hyperelastiskt skum och är extra mjuka i ändarna för hälar och huvud. De är
dessutom utrustade med en evakueringslösning, ett särskilt EVAQ-överdrag, som underlättar
evakuering av patienter avsevärt vid brand eller annan krissituation.

 

 

EVAQ-överdraget är utrustat med:

  • Säkerhetsbälten med snabbspännen
  • Räddningshandtag på överdragets sidor
  • Särskilt glidmaterial i madrassens botten
  • Fasta kanter som ger stabilitet
  • Möjlighet att evakuera via trappa
  • Evakueringen kan utföras av 1 person

Kontakta oss på produkt@palliance.se för mer information om våra olika decubitusterapi-madrasser och överdrag.