När positionen är A och O

Alla med nedsatt eller ingen rörelseförmåga löper risk att drabbas av trycksår. Ju längre
personen ligger ner i ett läge, utan att byta position, desto högre blir risken för att trycksår
utvecklas. För den som ligger ner i sidoläge är områden kring höfter, insidor av knän och
fotknölar särskilt utsatta. Trycksår är väldigt smärtsamma och god komfort för den drabbade
är en stor utmaning i behandlingen av dem.

Lägesändring vid trycksårsbehandling
Positionering och lägesändring spelar en avgörande roll vid behandling av trycksår. Det bästa
är om patienten själv kan ändra ställning och läge. Det är dock långt ifrån möjligt för många
drabbade. Det är viktigt att placera patienten i mycket exakta positioner för att skapa maximal
avslappning och komfort samt för att motverka att sår uppstår. Vårdpersonal använder sig av
tryckavlastande positioneringshjälpmedel, som lindrar smärta, ökar komforten och är ett
viktigt komplement till både liggmadrasser och sittdynor.

Palliance har ett brett utbud av positioneringshjälpmedel, allt från universalkuddar till
kilkuddar, med flera olika egenskaper anpassade efter individens särskilda behov.

Kontakta oss på produkt@palliance.se för mer information om våra olika positioneringshjälpmedel.

Källor:

  • Vårdhandboken (“Åtgärder för att förebygga”), 2022-03-02
  • Vårdhandboken (“Trycksår – Översikt”), Översikt – Vårdhandboken, 2022-03-02
  • Socialstyrelsen: Samlat stöd för patientsäkerhet, Förebygga trycksår – Patientsäkerhet, 2022-05-17
  • 1177, Trycksår, 2021-12-1