Trycksår – ett bekymmer för både patient och vårdpersonal

Hur uppstår trycksår?
Patienter med nedsatt eller ingen rörelseförmåga löper stor risk att utveckla trycksår. Trycksår
uppstår när cirkulationen i ett område på huden har försämrats pga tryck och när såren väl har
uppstått är de mycket smärtsamma. För att minska risken för trycksår hos rörelsehindrade
patienter är det viktigt att arbeta med både förebyggande och behandlande åtgärder.
För patienter i sittande läge utvecklas trycksår huvudsakligen i sätesregionen. Dessa patienter
behöver en specialiserad behandling med tryckfördelande sittdynor och där sittkomforten
utvärderas regelbundet.

Hur kan trycksår förebyggas?
Sittdynan är en viktig del i behandlingen. Patienten använder sin sittdyna kontinuerligt och
därför är det viktigt att det ställs höga krav på dynans funktionalitet och hållbarhet. Våra
sittdynor är framtagna med patientens behov i åtanke och har därför många egenskaper och
kvalitéer som underlättar en vardag med trycksår.

I vårt utbud ingår flera olika varianter av dynor, lämpliga upp till EPUAP-nivå 4, anpassade
efter patientens individuella behov. Samtliga dynor är klädda i ett vattentätt material som andas och är enkla att desinficera. De har en halkfri botten som håller dynan på plats i stolen eller rullstolen vid lägesändring. Det
går även att välja mellan överdrag i polyuretan eller mesh-tyg.

Kontakta oss på produkt@palliance.se för att få en fullständig översikt över våra alternativ.

Källor:

  • Vårdhandboken (“Åtgärder för att förebygga”), 2022-03-02
  • Vårdhandboken (“Trycksår – Översikt”), Översikt – Vårdhandboken, 2022-03-02
  • Socialstyrelsen: Samlat stöd för patientsäkerhet, Förebygga trycksår – Patientsäkerhet, 2022-05-17
  • 1177, Trycksår, 2021-12-10