Diabetes dödar en vuxen i världen var femte sekund.

Diabetes är en av de största folksjukdomarna i världen. Enligt Internationella Diabetesfederationens (IDF) kartläggning från 2021 lever 1 av 10 vuxna i världen med diabetes, som också är den folksjukdom som ökar allra snabbast. År 2030 beräknas antalet ha ökat till 643 miljoner diabetessjuka och upp till 783 miljoner år 2045. Forskarna talar om en pandemi som bara växer och växer, där de allra fattigaste drabbas hårdast.

Diabetes är en kronisk sjukdom som inte går att bota. Men med en kontrollerad och rätt behandlad diabetes kan man leva ett aktivt och hälsosamt liv. Situationen ser dock inte alltid ut så för många drabbade i världen. När fattigdom, humanitära kriser och krig tvingar diabetessjuka att avbryta sin behandling eller omöjliggör diagnosticering från första början, kan det uppstå farliga komplikationer som i många fall även kan bli livshotande. Diabetes dödar en vuxen i världen var femte sekund. Läs mer om diabetikers utsatta situation i världen.

I Sverige får diabetiker stöd från sjukvården i form av särskilda diabetesteam. Diabetesteamen består av sjukvårdspersonal med specialkunskaper om sjukdomen. Diabetessjuka har också möjligheten att träffa andra diabetiker genom olika lokala diabetesföreningar, som arbetar för en övergripande trygghet i diabetikerns vardag. Men det ligger också ett stort ansvar på den diabetessjuke att hens egenvård fungerar så bra som möjligt i det vardagliga livet. Egenvården innefattar bl a bra mat, motion, och mätning och justering av blodglukos. En god och reglerad glukoskontroll, som håller sig inom de fastställda målvärdena, är avgörande för att minska risken för organskador, hjärt- och kärlsjukdomar och en för tidig död.

Vi på Palliance har i dagsläget delat ut blodglukosmätare till över 2 000 nöjda diabetespatienter runt om i Sverige. Läs mer om våra blodsockermätare och deras fördelar här! 

Källor: