Yt-desinfektion

I FOKUS
I FOKUS

Ytterligare egenskaper

Aktiv mot ett brett spektrum av patogener inklusive bakterier, svamp, jäst och är fullt virucidalt. Aktiv mot sporer inkl. C. difficile, idealisk för att bekämpa VRI medan den är effektiv under förebyggande av superbugs MDR

Vattenbaserat (98%) och alkoholfritt. Allergi riskfri. Inga skadliga biverkningar på utrustning, människor eller miljön

Överskrider mikrobiologiska normer och standarder. Testat omfattande i europeiska laboratorier