Automatisk rum- och ytdesinfektion

Högsta effektivitet och säker automatisk rum- och yt desinfektion

Saniswiss Automate är en revolution inom rum- och ytdesinfektion. Överskrider nuvarande lösningar och sätter en ny standard för desinfektion av mikroorganismer.

Effektiv Automatisk rum och yt desinfektion

Den desinficerar överallt och eliminerar risken för kontaminering samtidigt som den garanterar optimal mikrobiologisk effektivitet och utan att skapa bakterieresistens

Reproducerbar Log 6 Reduktion

Upp till en log-6-reduktion, har Automate luft-och ytdesinfektionen kraftfull dödlig aktivitet mot ett brett urval av patogener inkl. virus, bakterier, jäst, mögel, sporer och MDR supebakterier

Säker och miljövänlig synergi

Vattenbaserat (98%) och alkoholfritt. Inga skadliga biverkningar på utrustning, människor eller miljön

Ytterligare egenskaper

Det tar några minuter att desinficera all luft och ytor. 30 min. kontaktperioder rekommenderas för korrektantimikrobiell behandling.Bör följas av några minuters ventilation av rummet.

En enda Automatiserad aHP kan desinficera flera rum inom 1 timme och behandlar upp till 350 m3. Processen kräver endast en minimidos

Överskrider mikrobiologiska normer & standard. Testat omfattande i europeiska laboratorier

Boka ett möte

Boka en tid för att chatta med vårt team.

Skicka ett meddelande

Har du en fråga? Skicka ett meddelande så svarar vi så snart som möjligt.