Molekylar Allergi Diagnostik

Allergy Xplorer - det nya revulotionära sättet att undersöka allergier

I FOKUS
I FOKUS

Ytterligare egenskaper

Med en allergenpanel med mer än 295 relevanta molekylära allergener och allergenextrakt kompletterade med total IgE

ALEX² är det enda systemet med en integrerad CCD antikroppsblockerande förmåga

Använd fördefinierad panel eller anpassa ditt eget via ALEX² program. Det gör det lättare för nybörjare att börja med multiplex testning