ALEX² Allergy Xplorer Test

ALEX² Allergy Xplorer Test

ALEX² Allergy Test är det första in vitro multiplex allergitestet som möjliggör simultan mätning av total IgE (tIgE) och specifik IgE (sIgE) mot en mängd allergenextrakt och molekylära allergener. En nästan fullständig bild av varje patients sensibiliseringsstatus erhålls, baserat på testpanelernas sammansättning av allergenextrakt och molekylära allergener.

  • Nästan komplett allergen panel, individuellt optimerad
  • Täcker mer än 99% av alla rutin allergidiagnostiska behov
  • Simultan mätning av specifik lgE och total lgE
  • Integrerad CCD inhibering för att reducera antalet falska positiva
  • Multiplex test med panelsammansättning på begäran