Automatisk-desinfektion

Mobil automatisk och effektiv rum-och fordon-desinfektion

I FOKUS
I FOKUS

Ytterligare egenskaper

Den desinficerar överallt och eliminerar risken för kontaminering samtidigt som den garanterar optimal mikrobiologisk effektivitet och utan att skapa bakterieresistens

Upp till en log-6-reduktion, har Automate luft-och ytdesinfektionen kraftfull dödlig aktivitet mot ett brett urval av patogener inkl. virus, bakterier, jäst, mögel, sporer och MDR supebakterier

En enda Automatiserad aHP kan desinficera flera rum inom 1 timme och behandlar upp till 350 m3. Processen kräver endast en minimidos