Automate aHP

Automate aHP

Vår automatiska luft- och ytdesinfektion höjer standarden för Miljö hygien tack vare en unika synergi mellan vår boostade väteperoxidlösning och en submikron aerosolprocess i instrumentet.  

  • Kontaktlös luft-ochytdesinfektion 
  • Den desinficerar överallt och eliminerar risken för kontaminering. Samtidigt garanteras optimal mikrobiologisk effektivitet utan att skapa bakterieresistens 
  • Det tarendast några minuter att desinficera all luft och ytor, inklusive de som är svåra att nå 
  • 30 min. kontaktperiod rekommenderasför att den antimikrobiella behandlingen ska fungera 
  • Området kansen användas omedelbart efter luftning av ytan/rummet 
  • Det lämnar inga spår, blöter inte ner, det är säkert för ytor eller elektronisk utrustning
  • Maximal yta 350 m3