Ledande sållningstest för drogmissbruk nu i Sverige

Securetecs Drogtester för trafiksäkerhet, gränskontroll och testning på arbetsplatser lanseras nu i Sverige. Securetecs DrugWipe sållningstester är en snabb och diskret lösning för provtagaren. Enkla att använda, effektiva och noggranna testkassetter i fickformat, som används av polis, tullpersonal och på arbetsplatser i hela Europa. Läs mer på Drogtester för Saliv, Svett och Ytor och följ Palliance på LinkedIn för att ta del av våra produktnyheter.