Drogtester

Drogtester från Palliance

Exakt och tillförlitlig

Hög precision, känslig och specifik. Sannolikhet vid detektion av förbrukning: total tillförlitlighet större än 95%

Lätt att använda

Våra produkter är välkända bland professionella användare i hela Europa

Snabbare resultat

Tydliga resultat inom bara 5 minuter med distinkta testlinjer som visas om droger har använts

Kvalitetssäkrat

Våra produkter följer internationella kvalitetsstandarder och verifieras av oss på plats hos våra partners

Certifierade produkter

Våra produkter är godkända enligt EU:s och USA:s certifierings- och kvalitetsstandarder

20+ års erfarenhet

Vi har levererat diagnostiska och medicinska hemvårdsprodukter i mer än 20 år