Vanliga Frågor

Diagnostiska Tester

POC*it Självtester

Vad är metoden för lateral flöde (LF)?

Lateral Flödes Test (LF) -tester är också kända som Immunochromatographic (IC) -test. Detta är enkla medicinska enheter som upptäcker närvaron (eller frånvaron) av en specifik indikator i ett prov, utan dyr utrustning. LF-tester används ofta i medicinsk diagnostik på läkarmottagningar, kliniker, i laboratorier eller hemma.

Vad är immunochromatographic (IC) tester?

Det är bara en annan term för Lateral Flödes Test (LF).

Är dessa metoder säkra?

LF test är känd som en etablerad iagnostisk metod i det medicinska samfundet världen över. LF-test jämförs vanligtvis med specifika referensmetoder som utförs i laboratorier.

Var kan jag köpa POC*it produkter?

POC*it produkter säljs på apotek i Sverige.

Var tillverkas POC*it produkterna?

POC’it tester tillverkas av noggrant utvalda leverantörer, från Europa, Kina och Nordamerika.

Kan jag lita på produktkvalitet?

Våra produkter kommer från erfarna tillverkare med lång produktionshistoria och utmärkta kvalitetsstandarder. De är certifierade enligt internationella lagstadgade krav. Vi skriver våra egna beskrivningar genom att besöka alla våra partners på plats lokalt.

Hur fungerar testerna?

Du kan göra testet bekvämt hemma och testa dig själv utan speciell träning. Allt du behöver göra är att följa de bifogade anvisningarna. LF-testet fungerar med ett urinprov, blod, avföring eller plasma. Ditt prov läggs antingen direkt till ett angivet område på testenheten eller blandas med en buffert lösning innan den läggs där. I den medföljande testanordningen flödar provet nedför testet och möter bioaktiva partiklar på teststickorna (eller i midstream testet eller i kassett testet). De bioaktiva partiklarna reagerar med indikatorer som finns i ditt prov och tillsammans utlöser en färgreaktion som visas som positiv (ja) eller negativ (nej) på displayen. För information om hur testet fungerar, läs instruktionerna för varje test.

Vilka misstag kan jag göra?

Det vanligaste misstaget är att inte läsa instruktionerna noggrant och inte följa de beskrivna stegen. POC*it-test ger dig tillförlitliga indikatorer och tidiga varningstecken, men de indikerar inte vilka medicinska behandlingar som är bäst för dig. Ett annat vanligt misstag är därför att inte konsultera din läkare efter ett positivt resultat (eller ett negativt resultat för den delen).

Hur läser jag resultaten?

I allmänhet har alla LF-tester två rader / områden på stickorna;

(1) en färgad linje (ofta markerad med (C)) som är kontroll linjen och
(2) en andra linje(ofta markerad med T) som är testresultat linjen.

Kontroll linjen (1) indikerar att testet fungerar korrekt medan testresultat linjen (2) visar om testet är positivt (när testlinjen ändrar färg) eller om det är negativt (ingen färgändring på testlinjen) . Resultat i LF-test har därför normalt följande kombinationer;

– Kontroll linjen har ingen färgförändring, Testlinjen har ingen färgförändring; testet är inte giltigt
– Kontroll linjen har ingen färgförändring, testlinjen har färg; testet är inte giltigt
– Kontroll linjen har färgändring, testlinjen har färg; testet är giltigt / resultatet är positivt
– Kontroll linjen har färgändring, testlinjen har ingen färg; testet är giltigt / resultatet är negativt

Positiva eller negativa resultat visas som färgade eller icke-färgade linjer / testområden genom ett separat fönster på midstream/ kassett testet eller som en färgförändring på sticktesterna. För mer information om tolkning av specifika resultat, läs instruktionerna för varje test.

Hur vet jag om jag kan lita på testerna?

I allmänhet erkänns LF-tester som en pålitlig testmetod i det medicinska samfundet och av WHO. Alla POC*it-tester är certifierade diagnostiska tester som har verifierats för precision med hjälp av referensmetoder. Vi har sålt mer än 500 000 tester under de senaste fyra åren i skandinaviska apotek med ett strikt kvalitetskrav och med få eller inga klagomål för slutkunder.

Vad gör jag om testen är positiv?

Läs noga instruktionerna i testet. Om ditt test är positivt bör du alltid kontakta din läkare eller ditt apotek!

Bör jag konsultera min läkare efter testet?

Kontakta alltid din läkare eller ditt apotek om testet är positivt! Om du inte är säker på om testet fungerar korrekt, läs beskrivningen om vad du ska göra eller testa om igen, följ instruktionerna i förpackningen. Om du inte är säker på negativt resultat bör du också rådfråga din läkare.

Kan jag returnera produkten?

Du kan returnera defekta och icke funktionella produkter till din specifika återförsäljare.

On Call Blodglukosmätare

Varför är SMBG viktig för diabetiker?

Självkontroll av blodglukos (SMBG) möjliggör bättre blodsockerkontroll, vilket minskar risken för diabetiska komplikationer på lång sikt. Det gör att patienter kan spåra sina blodsockernivåer när som helst, vilket hjälper till att förhindra omedelbara och potentiellt allvarliga konsekvenser av mycket höga eller mycket låga blodsockernivåer. Självövervakning av dina blodglukos nivåer är ett av de bästa sätten att undersöka hur väl en diabetesbehandlingsplan fungerar för dig.

Hur ofta behöver du göra en test?

Vilket är ditt mål för blodglukosnivån?

Tabellen nedan visar strikta mål för diabeteskontroll, som är de normala målnivåerna för icke-diabetiker som har rekommenderats av ADA. Syftet med att kontrollera glukosnivåerna så nära som möjligt nedan för siffrorna hjälper diabetikerna att förebygga komplikationer. Det är viktigt att sätta dina individuella mål med din vårdgivare.

Vad är Daglig Kontrolltest Påminnelse?

Daglig Kontrolltest Påminnelse är en funktion som utvecklats specifikt för långvårdsmarknaden. Det fungerar som ett KK-lås (KvalitetsKontroll) för att påminna användaren av blodsockermätaren att utföra ett kontrolltest var 24 timmar. Om ett kontrolltest inte har utförts under en 24-timmarsperiod visas ett dagligt larm för kontrolltest påminnelse som en blinkande “Ctl” -symbol på skärmen tillsammans med klocksymbolen och kontrolltestsymbolen.
Som en försiktighetsåtgärd ska du se till att inget patientprov testas medan denna påminnelse om daglig kontrolltest är aktiv. Resultaten kommer att markeras som en kontroll.

Hur aktiverar/inaktiverar jag Daglig Kontrolltest Påminnelse?

Tryck och håll ner högerpilknappen (►) för att öppna mätarinställningen. Bläddra mellan de olika alternativen tills du kommer till en skärm som säger “På” eller “Av” och visar “Ctl” -symbolen högst upp på skärmen, en klocksymbol till höger om skärmen och kontroll lösningssymbolen. Tryck på vänster pilknapp (◄) för att växla mellan “På” eller “Av” och tryck sedan på höger pilknapp (►) för att bekräfta ditt val. Bläddra igenom de återstående inställningarna för mätare. Påminnelse om kontrolltest kommer att inträffa efter 24 timmar om inget kontrolltest har genomförts.

Kan jag använda en lanseringsenhet och lansetter när jag använder On Call® Pro Blod Glukos Bevakningssystem?

Endast automatiskt inaktiverade säkerhetslansetter för engångsbruk ska användas med On Call® Pro Blod Glukos Bevakningssystem.

Finns det någon störning från Maltos eller Icodextrin som kan leda till risk för patienter som genomgår dialys?

On Call® Pro Glukos Bevakningssystem använder glukosoxidas enzymet för att detektera glukos, därför finns det ingen interferens från maltos eller Icodextrin. On Call® Pro-systemet är säkert att använda för patienter som genomgår dialys men är inte för kritiskt sjuka patienter.

Medicinsk Egenvård

Säkra Hygienlösningar

Saniswiss Automate aHP

Hur ofta fyller man på vätskan?

Det beror på storleken på rummet och hur mycket som går åt varje gång du använder apparaten. Utförlig instruktionmedföljer.

Min desinfektionsmedelet är slut, hur köper jag mer?

Du kontaktar vår Kundservice, klicka här.

Luktar rummet efter användning?

Det är viktigt att ventilera direktefter användning, ingen stark lukt ska vara kvar.

Ligger det rester kvar av lösningen?

Nej, det är en torr dimma som inte lämnar kvar något.

Är apparaten batteridriven?

Nej, den är eldriven, du sätter i kontakten i ett vanligt eluttag.

Kan vi få en demonstration?

Javisst, kontakta Kundservice här eller klicka här för att boka möte.

Har apparaten garanti?

Ja, 2 år från köptillfället.

Hur rengörs apparaten?

Torka av den med en fuktig duk, spreja inte något reningsmedel och var försiktigt med hålet.

Bästa stället att förvara apparaten?

På ett torrt och rent ställe.

Bästa stället att förvara desinfektionsmedelet?

På ett torrt och svalt ställe.

Skicka ett meddelande

Har du en fråga? Skicka ett meddelande så svarar vi så snart som möjligt.