När bör man genomföra ett drogtest?

Antalet olyckor som resulterar i personskador pga. drogpåverkan har femdubblats från 1991 till 2019.

Antalet narkotikaolyckor med personskador har ökat från 434 till 2 386, även om den faktiska siffran uppskattas vara betydligt högre om man räknar med orapporterade fall. Många drogkörningsresor upptäcks inte och majoriteten av dem som kör bil efter droganvändning antar att de inte kommer att testas.

Under samma period minskade alkohololyckorna med liknande resultat kraftigt på grund av mer omfattande testning.Detta är ett tydligt argument för att intensifiera testerna för droganvändning. Det är viktigt att utföra ett drogtest, även om ett positivt alkoholtest redan påvisats.

Symptom som indikerar att ett drogtest bör genomföras:
Fysiska symtom:
•Utvidgade pupiller, upp till 6 mm
•Långsamma ögonreaktioner
•Långsammare reaktioner
•Muntorrhet
•Röda, rinnande och/eller gråtande ögon
•Snabbare puls/andning
•Stressymptom
•Illamående, svettningar och/eller darrningar
•Svårighet att svälja

Beteendeförändringar:
•Irritabilitet och aggression
•Smackande och slickande av läppar, vridning av käkar
•Orienteringsproblem
•Ostadig gång
•Svar som saknar logik
•Frenetiska skratt
•Mumlande
•Logorré (tvångsmässig lust att prata)

Läs mer om våra drogtester här!