Saniswiss Miljö Hygien

Ett säkrare alternativ vid ytrengöring och desinfektion

Saniswiss boosted hydrogenperoxid (bHPa) er ett mycket effektivt, säkert att hantera och kostnadseffektivt alternativ till klassiska kemiska desinfektions- och rengöringsmedel.

Enastående skydd

Den har en kraftfull dödlig aktivitet mot ett brett spektrum av patogener inkl. virus, bakterier, jäst, mögel, sporer och MDR superbug

Sporicid och full virucidal

Aktiv mot ett brett spektrum av patogener inklusive bakterier, svamp, jäst och är fullt virucidalt. Aktiv mot sporer inkl. C. difficile, idealisk för att bekämpa VRI medan den är effektiv under förebyggande av superbugs MDR

bHPa teknologi

Dess formulering använder nästa generations Saniswiss ”boostade” väteperoxid (bHPa). Den slår alla rekord tack vare höga oxidativa dödningshastigheter mot mikroorganismer och mer specifikt sporer

Ytterligare egenskaper

Vattenbaserat (98%) och alkoholfritt. Allergi riskfri. Inga skadliga biverkningar på utrustning, människor eller miljön

Fri från VOC: er, den nya formuleringen avdunstar mindre än hälften under skumning och torkning, kostnadsbesparande och säkerställer betydande framsteg i kampen mot VRI till rimliga kostnader

Överskrider mikrobiologiska normer och standarder. Testat omfattande i europeiska laboratorier