Boosted H2O2 – det optimala desinfektionsmedlet?

Statistiken visar tydligt varför vi behöver bättre desinfektionsmedel inom vården 

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC har tagit fram statistik(1) kring sjukhusrelaterade infektioner som uppstår till följd av otillräcklig rengöring och desinfektion.  

Sjukhus i Europa:
På sjukhusen idag är 1 av 15 av patienterna smittade med en sjukhusrelaterad infektion. Det motsvarar 98 000 patienter varje dag. Av dessa infektioner är endast 53 % identifierade, vilket leder till massbehandling med antibiotika. Detta leder i sin tur till ökad resistens hos bakterierna.  

Långtidsvård i Europa:
På långtidsvården är 1 av 26 av patienterna smittade med en sjukhusrelaterad infektion. Det motsvarar 130 000 patienter varje dag. Här är endast 19 % av bakterierna identifierade, vilket medför ännu högre antibiotikaanvändning och bakterieresistens.  

Vidare är det påvisat att så mycket som en tredjedel av bakterierna var resistenta mot antibiotika. Detta medför stora utmaningar och kostnader för sjukvården i Europa, inte minst i Sverige och Norge. 

Kriterier för att välja ett optimalt rengörings- och desinfektionsmedel

Med detta som bakgrund är valet av desinfektionsmedel viktigt. Det finns däremot många olika aspekter och perspektiv att ta hänsyn till när man ska hitta det optimala medlet. Några av dessa är t.ex.: 

 • Desinfektionshastighet
  Hur lång tid behöver medlet för att desinficera ordentligt?
  Är kontakttiden tillräckligt lång för att medlet ska desinficera ordentligt? 
 • Spektrum av mikrobiell effektivitet
  Vilka patogener behöver kunna oskadliggöras? 
 • Rengöringsförmåga
  Klarar samma produkt av att både rengöra och desinficera eller behöver du köpa två olika produkter? 
 • Personlig hälsa och säkerhet för personal och patienter
  Produkten bör inte innehålla VOC:er eller vara toxisk. Den bör heller inte trigga allergier eller vara irriterande för varken hud, ögon eller luftvägar. 
 • Miljö-profil
  Är produkten hållbar och miljövänlig? 
 • Materialkompatibilitet
  Vilka material finns på din vårdenhet?
  Vilket medel kan att användas på alla dessa material? 

Trots våra genomtänkta städrutiner på vårdenheter konstaterar studier att så mycket som 52 % av alla ytor i ett patientrum fortfarande är kontaminerade efter rengöring(2). Vilket, som framgår överst i artikeln, bidrar till att tydliggöra problematiken som leder till ett allt för stort antal sjukhusrelaterade infektioner. Vikten av att systematisk välja både rätt medel enligt t.ex. kriterierna ovan och en kontinuerlig utbildning av personalen kring desinfektion är grundläggande för att kunna erbjuda en säker patientvård.   

Vilket medel är då bäst? 

I en international oberoende studie(3) för inte så länge sen, tog man fram en rad med olika kriterier för att utvärdera rätt medel. I studien jämförde man sen vilken typ av desinfektionsmedel som bäst uppfyller olika kriterier. Bilden nedan visar resultatet från studien. 


Resultatet visar tydligt att boosted H2O2 uppfyller kriterierna bättre än övriga alternativa metoder, som t.ex. alkohol som är det vanligaste idag. Det enda som boosted H2O2 får ett “sämre” resultat på är uthållighet (kontakttiden är inte så lång), men det är i detta tillfället något positivt. Eftersom medlet rengör och desinficerar ytor snabbt, och oskadliggör mikroorganismer snabbare än sin egen torktid, så blir det snarare positivt att medlet ligger kvar på ytan.  

Den ekonomiska aspekten anses inte heller vara ett problem om man räknar in alla fördelar och besparingar i form av kortare arbetstid på rengöring/desinfektion med en kombinationsprodukt och inte minst färre sjukhusrelaterade infektioner osv.  

Genom att använda ett medel baserat på boosted H2O2 kan vi på ett bättre sätt bidra till att förebygga sjukhusrelaterade infektioner och bakterieresistens, samt på ett tillförlitligt sätt uppfylla alla kriterier för ett optimalt rengörings- och desinfektionsmedel. 

 

Läs mer om våra produkter från Saniswiss som är baserade på boosted H2O2. 
Vill du veta mer om ämnet eller har några frågor kan du maila vår kundservice. 

Källor: 

 1. ECDC – https://antibiotic.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/infographic-healthcare-associated-infections-patients-safety_SV.pdf 
 1. Fawley WN, Underwood S, Freeman J, Baines SD, Saxton K, Stephenson K, Owens RC Jr, Wilcox MH: Efficacy of hospital cleaning agents and germicides against epidemic Clostridium difficile strains.  Infect Control Hosp Epidemiol 2007, 28(8):920-925. 
 1. W. Rutala, D. Weber; Selection of the Ideal Disinfectant; Infection Control and Hospital Epidemiology July 2014, Vol. 35, No. 7