Saniswiss Sanicleaner Instrument Skum

Saniswiss Sanicleaner Instrument Skum

Nytt 3-enzymhämmande rengöringsmedel. Klar-till-att använda skumspray täcker instrumenten jämnt under transport i ett icke-fuktigt läge eller före maskin-eller ultraljudsrengöring.

  • 72 timmars skydd
  • 3 enzymteknologi
  • Bred kompatibilitet
  • Enzymatisk
  • Förhindrar biofilm