Kvalitetsansvarig med koll på det mesta – deltid

Deltids kvalitetsansvarig med koll på det mesta

Palliance AB/AS växer inom våra kategorier säkra hygienlösningar, diagnostik och medicinsk egenvård i Sverige och Norge. Vi söker därför numera en kvalitetsansvarig på deltid till vårt kontor i Göteborg.

Följande områden och uppgifter kommer ingå i ditt arbete

 • Vara bolagets kontakt inom alla nämnda områden och det som faller sig naturlig kring detta
 • Stödja produkt och kvalitetsdokumentation för våra kommersiella aktiviteter 
  • Stödja säljare i deras arbete med dokumentation mot kunder och möjliga kunder
  • Följa upp leverantörer i vårt arbete med dokumentationer för kunder
  • Följa upp och dokumentera avvikelser i vårt kvalitetssystem, under reklamationer
  • Kvalitetssäkra produktdokumentation som ska till kunder
  • Kvalitetssäkra produktdokumentation och underlag från leverantörer 
  • Vara med om leverantörsbesök/-audits på plats hos leverantörer (i EU, i Kina och i USA) 
  • Evt. andra uppgifter och koordinering med kunder/leverantörer som det faller sig
 • Kvalitetsledning för bolagen i Palliance gruppen 
  • Leda vårt kvalitetssäkringsarbete inom säkra hygienlösningar, diagnostik och medicinsk egenvård 
  • Genomföra och leda interna och externa kvalitetsrevisioner ‘
  • Uppdatera och föreslå åtgärder för vårt kvalitetsledningssystem
  • Följa upp kvalitetsavvikelsesystemet mot leverantörer och kunder
  • Rapportera och föreslå åtgärder till ledningen enligt vårt kvalitetsledningssystem 
 • Myndighetskontakt och certifieringsarbete
  • Värdera olika internationella och nationella leverantörer för certifieringar i en kost/nytta värdering
  • Följa upp och driva fram bolagets certifieringar mot ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 22 000,  ISO 27001
  • Följa upp och vara uppdaterad på nationella och regionala krav i EU förordningar gällande våra produktområden, som t.ex. ECHA, EU förordning 2017/745 (MDR), EU förordning 2017/746 (IVDR) och skillnader ifth IVVD, förordning 1993:876 om medicinsktekniska produkter, LVFS 2003:11 (Medicinsktekniska produkter), LVFS 2001:7 (IVD) osv. 
 • System och kvalitetsregister
  • Följa upp och vara ansvarig för alla bolagets produkt- och kvalitetsregistersystem internt och externt 
  • Lista, kontrollera och och underhålla alla bolagets olika externa kvalitets och produkt register (också mot kunder)
  • Följa upp integrationer från interna mot externa system 
  • Ansvarig för kontroll av befintlig information i existerande interna och externa produkt-/kvalitetsregister
 • Registrera och underhålla Palliance AB/AS informationer och existerande/nya produkt informationer i olika branschregister (t.ex LV, TLV, KI) i båda Sverige och Norge

Arbetsplats och våra behov

Du kommer vara en central medarbetare i ett team av anställda spritt över flera länder (Norge, Sverige, Österrike, Kina, Cypern m.fl.) Du ingår också som en viktig del av uppbyggandet av vårt kontor i Göteborg, Kontoret Göteborg blir vårt huvudkontor framöver (för nuvarande på Vasa Kyrkogata 1). Dom flesta i Palliance jobbar numera hemifrån och du kan jobba från kontoret eller hemifrån med din egen dator och internetanslutning.
Vi behöver hjälp 2 -3 dagar i veckan, Behov kan snabbt kunna utökas beroende bolagets tillväxt. Du kommer jobba självständigt för Palliance gruppen med båda bolagen i Sverige och Norge och rapporterar till VD. Du vill ha professionell kontakt med våra trevliga kunder och leverantörer på svenska, norsk och engelska . Våra kunder finns inom apotekskedjorna och hälsovården i båda länder och våra leverantörer finns i Europa, Kina och USA. 


Dina egenskaper och personlighet

Du känner till alla uppgifter ovan och erfarenhet från en eller flera av nämnd kategorier och kundgrupper er en stor fördel. Du gillar också dynamiska och mindre bolag (och allt det som det innebär på gott och ont). En av värdena i Palliance är Service och det tillhörande “ingen uppgift för liten eller för stor”. I det så beskriver vi mycket hur vi er. Vi hjälper varann, vi tar tag där och när det behövs och vi är modiga och törs ta på oss uppgifter vi inte kan. 
Du är van vid både att jobba självständigt och i team och att driva fram frågor tills du har dina svar. 
Du har självklart erfarenhet från liknande arbete i kommersiella företag från tidigare och gillar att jobba självständigt, noggrant och snabbt. Du har  varit med om en del redan och är van vid att hantera kunder och leverantörer med olik bakgrund. Ordning och reda gillar du att bygga och du känner til moderna datasystem och att jobba i molnet.  
Du sparrar och bollar med ledningen och direkt med andra nyckelpersoner i bolaget på områdena försäljning, marknadsföring, order& logistik och kundservice. Du kommer också vara ansvarig för att löpande utbilda dom övriga anställda och ledningen inom området kvalitet. 
Det här jobbet är också om att kunna uttrycka sig muntligen och skriftligen på ett trevligt och professionellt sätt med våra kunder, leverantörer, myndigheter eller certifieringsorgan.


Om Palliance och hur går jag vidare

Vi är på jakt efter en person som kommer trivas och driva bolaget framåt inom områdena nämnda ovan. Samt en person som i framtiden vill kunna påverka ledningsgruppens strategiska arbete betydligt. Vi har befintliga behov redan nu och ser fram emot att träffa / höra från dig så snart som möjligt.
 
Vil du veta mer om Palliance så kolla våra hemsidor. Har du fler frågor? Kontakta oss på 08 28 75 00 eller skicka din ansökan med CV till produkt@palliance.se. Märk ansökan: Kvalitetsledare med koll på det mesta.