Datum

sep 24 2020
Expired!

Tid

9:00 am - 12:00 pm
Kategori

Demonstrasjon og test av Saniswiss automate aHP portable for rom og overflate desinfeksjon i Tromsø 24 september

Velkommen til opplæring og demonstrasjon av Saniswiss automate aHP portable, for mobil og automatisert rom og overflate desinfeksjon.

Seminaret er for opplæring av eksisterende kunder, men ved plass vil det også inviteres andre interesserte. Seminaret kjøres også i sammenheng med eller kombineres med: Innføring i nye desinfeksjonsprodukter til teknisk bruk i helse og sykepleie (PEVNO204).

En detaljert agenda sendes ut i din personlige invitasjon og/eller etter din påmelding. Opplæringen og presentasjon vil ta ca. 3 timer inklusive en full demonstrasjon.

Introduksjon til Saniswiss automate aHP portable og opplæringen

Saniswiss automate aHP desinfiserer ett bredt spekter mikroorganismer for mange anvendelsesområder og setter en ny standard for mobil desinfeksjon av rom, overflater og vanskelig tilgjengelige områder.

Et enklere og sikrere alternativ for desinfeksjon

Saniswiss automate aHP gjør automatisk det krevende arbeidet som en manuell desinfisering representerer og som ofte oversees på grunn av tidsmangel. Den reproduserbare desinfiseringen i luften løser de fysiske begrensningene for alle rengjøringsmidler (med usynlige patogener og vanskelig tilgjengelige overflater) ved å spre en tørr tåke (en aerosol) i rommet.

Det desinfiserer overalt og eliminerer risikoen for krysskontaminering for ansatte og pasienter, med en best mulig mikrobiologisk effekt og uten å skape resistens mot bakterier.

Saniswiss automate aHP er i dag i bruk hos en rekke referansekunder i Europa og nå også i Norge. Den oppfyller den fremtidige europeiske normen (PREN 17 272) og er omfattende testet i europeiske laboratorier og med flere in-situ studier.

I opplæringen vil vi gå gjennom følgende tema:

  • Del 1 Innføring i teknologien og demonstrasjon av automate aHP
  • Del 2 Dagens lokale rutiner / Spørsmål / Erfaringer fra andre steder
  • Del 3 Resultater fra demonstrasjonen og oppsummering

Demonstrasjonen gjennomføres i et på forhånd klargjort rom eller ambulanse, som stilles til rådighet på kurstedet

Vi ser fram til å møte dere og til en spennende dag

Har du spørsmål, kan du kontakt oss på events@palliance.eu

Evenemanget är avslutat.